Profil kultury organizacyjnej

Badanie ValueMatch na bazie Spiral Dynamics®

Procesy przemian w organizacjach mogą potoczyć się pomyślnie tylko wtedy, gdy kultura i struktura organizacji są spójne z głębokimi motywacjami pracowników.Badanie kultury ValueMatch zapewnia wgląd w dynamikę pomiędzy osobami a organizacją, dostarcza także kluczowych i konkretnych informacji dla tych, którzy chcą wprowadzić zmiany do kultury i struktury organizacji. Takie informacje prowadzą do lepszych, bardziej funkcjonalnych działań i procesów przemian.

To narzędzie jest unikatowe dlatego, że mierzy nie tylko wartości kultury organizacyjnej, lecz także osobiste wartości pracowników. Są one porównywane, aby sprawdzić, czy obecna i pożądana kultura odpowiadają pracownikom, dzięki czemu wiadomo, co należy zrobić w celu stworzenia kultury, w której pracownicy mogą optymalnie wykorzystać swoje zdolności.Jako że podstawą badania kultury ValueMatch są badania Gravesa, może ono być zastosowane do każdego rodzaju organizacji, w przeciwieństwie do większości innych narzędzi. Określamy rodzaj (etap rozwoju) organizacji, na podstawie czego możemy doradzić, czym jest „zdrowa” struktura lub kultura dla danej organizacji.Ponadto podczas rozwijania tego narzędzia zaczerpnęliśmy wiele z inspirującej książki Frederica Laloux Pracować inaczej. Dlatego badanie kultury ValueMatch idealnie sprawdza się w organizacjach starających się o rozwój samozarządzania, celów ewolucyjnych oraz dążenia do pełni. To narzędzie pozwala na poznanie cech obecnej kultury oraz najlepszego sposobu na to, aby przekształcić ją krok po kroku w kulturę turkusową.

Badanie kultury zawiera 17 pytań dotyczących danej osoby i 27 pytań dotyczących kultury i struktury organizacyjnej. Pozwala ono na zmierzenie:

 • tego, co ludzi motywuje, jakie są ich głęboko zakorzenione motywacje;
 • tego, w jaki sposób kultura i struktura organizacji są odbierane przez pracowników;
 • tego, jakiej kultury i struktury organizacyjnej życzyliby sobie pracownicy.

W naszym badaniu mierzymy i porównujemy te dane oraz dostarczamy informacji na temat, m.in. co do etapu rozwoju organizacji i pracowników:

 • na ile kultura organizacyjna odpowiada głębszym wartościom i motywacjom pracowników;
 • jeśli ta kultura nie działa, jakie kultury i systemy odpowiadają pracownikom;
 • czy zaplanowane zmiany są zgodne z potencjałem pracowników;
 • jaki jest kolejny logiczny krok w rozwoju organizacji;
 • chęć pracowników do zmiany;
 • które konkretnie aspekty kultury i systemów wytwarzają napięcie i wymagają uwagi.

Dzięki przygotowaniu grupowych profili różnych działów i sekcji organizacji (np. kadry kierowniczej wyższego stopnia, reszty kierownictwa, pracowników lub jednostek organizacyjnych w różnych krajach) można zdobyć dodatkowe informacje na temat ich charakterystyki i wąskich gardeł w ramach ich współpracy. Często konflikty wewnętrzne związane są z różnicami pomiędzy głębszymi wartościami, a zrozumienie ich bywa kluczowe w celu rozwiązania problemów.

Po wypełnieniu kwestionariuszy przez pracowników tworzymy:

 • raport dotyczący osobistych wartości dla każdego pracownika, dostarczający informacji na temat wartości i motywacji;
 • raport kultury dla każdego pracownika, dostarczający informacji na temat
 • dynamiki pomiędzy osobą a organizacją;
 • profil kulturowy dla grupy lub paru grup;
 • grupowy profil wartości określający
 • głębokie wartości, motywacje i potencjał pracowników.

Skuteczne zastosowanie takiego badania wymaga pomocy ze strony naszych Certyfikowanych Praktyków ValueMatch. Zostali oni wyszkoleni do tego, aby wyciągnąć właściwe informacje z dostępnych danych i powiązać je z problemami rozwojowymi Twojej organizacji.

Pozostałe rodzaje badań ValueMatch:

Źródło: https://www.valuematch.net/en/spiral-dynamics-assessments/culture-assessment