Konsultacje właścicielskie to współpraca z przedsiębiorcami technologicznych w reorganizacji kluczowych procesów oraz celów strategicznych ich firm. Ze zrozumieniem, bez nadmiernej ingerencji. Poprzez wspólną pracę opartą o najistotniejsze potrzeby i możliwości właścicieli oraz i ich biznesów.

W jakich sytuacjach mogę wesprzeć Twój biznes?

 • prowadzisz firmę samodzielnie, szykujesz się do ważnych decyzji i chcesz zaangażowanego spojrzenia biznesowego z zewnątrz
 • prowadzisz firmę ze wspólnikami i zauważacie, że brakuje czasu lub wspólnego języka na planowanie długofalowe
 • przygotowujesz się do procesu inwestycyjnego i potrzebujesz przemyśleć strategię oraz strukturę firmy
 • planujesz wejście na nowe rynki lub wdrożenie nowego produktu i potrzebujesz wsparcia przy zaplanowaniu tego procesu
 • Twoja firma rośnie, dochodzą nowi pracownicy oraz zlecenia i zastanawiasz się jak to poukładać

Jak wygląda proces konsultacji właścicielskich?

 • na początku określamy obszar działania oraz oczekiwany rezultat
 • następnie wyznaczamy  kierunek pracy oraz najbliższy krok
 • ustalamy ilość spotkań, w czasie których zrealizujemy wyznaczone cele
 • podczas regularnych spotkań rozwiązujemy problemy wynikające z pracy na poszczególnych etapach procesu
 • pomiędzy spotkaniami wykonujesz istotne dla procesu zadania
 • każde spotkanie i jego przebieg jest zaprojektowane przeze mnie w zależności od potrzeb
 • na bieżąco monitoruję i podsumowuję postępy w realizacji celów procesu proponując ewentualne korekty kursu
 • po skończonym procesie możemy kontynuować współpracę przy nowym zadaniu lub umówić się na okresową konsultację celów i aktualizację strategii

Szczegóły techniczne współpracy

 • proces składa się z 5-9 spotkań (zależnie od złożoności tematu proces może byc krótszy lub dłuższy)
 • spotkania trwają ok. 5 godzin i odbywają się zazwyczaj w odstępach dwutygodniowych
 • spotkania odbywają się w siedzibie Twojej firmy lub innym wyznaczonym przez Ciebie miejscu

Co będziemy robić?

 • tworzyć strategię i ustalać cele biznesowe
 • organizować biznes z perspektywy właścicielskiej
 • projektować procesy w firmie
 • wypracowywać kryteria decyzyjne
 • rozwiązywać złożone problemy biznesowe

Czego nie robię?

 • nie zarządzam właścicielem
 • nie podejmuję decyzji za właściciela
 • nie wspieram rozwiązań „prowizorycznych”
 • nie przeprowadzam analiz i badań rynkowych za właściciela i jego ludzi
 • nie rozliczam właściciela z postawionych przez niego celów
 • nie ponaglam właściciela z wykonywaniem jego pracy

Dlaczego warto pracować ze mną?

Mam bogate doświadczenie w roli:

 • przedsiębiorcy – mam ponad 12-letni staż w biznesie, założyłem trzy rentowne firmy (w tym jedną, która osiągnęła sukces globalny) oraz  dwie, które zakończyły się upadłością
 • menedżera – mam ponad 6 lat doświadczenia jako Członek Zarządu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych
 • właściciela – od ponad 4 lat zajmuję się nadzorem właścicielskim w ramach Zgromadzenia Wspólników lub Rad Nadzorczych

Używam nowoczesnych podejść:

 • coaching – aktywizuję i rozwijam klienta poprzez pytania zamiast dawać gotowe recepty, jestem certyfikowanym coachem ICC lic. Nr. 10836
 • agile – praktykuje empiryczne podejście do kontroli procesu dostosowane do zmiennej i dynamicznej branży technologicznej, posiadam certyfikat Professional Scrum Master – PSM I, ze scrum.org
 • nadzór – patrzę na przedsiębiorstwo całościowo uwzględniając interes właściciela, ukończyłem Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych.

Posiadam solidne fundamenty wiedzy:

 • informatyka – ukończyłem studia magisterskie i inżynierskie na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) w Warszawie na kierunku multimedia i AI w specjalizacji gier komputerowych oraz trójwymiarowej wizualizacji medycznej
 • zarządzanie –  posiadam dyplom MBA z  University of Illinois (UoI) na programie łączonym z Uniwersytetem Warszawskim (UW) w specjalizacji przywództwa i zarządzania strategicznego

Zainteresowany?

Umów się na bezpłatną konsultację